På Umeå Segelsällskaps årsmöte 29 november 2016 utsågs Thomas Hansson Mild till hedersmedlem i klubben. Motiveringen är att Thomas är den särklassigt bästa seglaren som Umeå och klubben haft, genom främst världsmästartiteln, många medaljer i Nordiska mästerskapet, Europamästerskapet och dussinet SM-tecken. Allt detta i den internationellt gångbara klassen OK-jolle.

Vi har tidigare inte utsett Thomas till hedersmedlem trots väldigt bra resultat under många år mot bakgrund att han ännu inte avslutat sin aktiva karriär och det har varit brukligt att man blir hedermedlem för insatser för klubben som höjer sig utöver det vanliga när man avslutar sina gärningar och drar sig tillbaka. När nu Thomas sen några år tillbaka flyttat till Västkusten och Göteborg för att få bättre förutsättningar för sitt seglande, så tycker vi i USS att det känns naturligt att på detta sätt tacka Thomas för sina insatser för klubben, säger Olle Heimersson, tidigare ordförande.