Umeå Segelsällskaps och Hamnförenings Årsmöte med årsfest – Lördagen den 22:a nov kl. 15 – Umeå Folketshus

Program

kl 15  Hamnföreningens årsmöte

Fika

kl 16.30 USS årsmöte med utlottning av priser För de som deltagit i onsdagsseglingarna. Obs! närvaro krävs för att erhålla pris.

kl 1900 Middag på med seglarmingel, anmälan till uss.bullen@gmail.com för de som vill delta i middagen senast 17:e nov.

Kostnad för tvårätters middag exklusive dryck är ca 300 kr. Bar med lämpliga drycker finns tillgänglig i festvåningen.

I samband med USSs och USSHs årsmötesförhandlingar kommer förslag till reviderade stadgar i båda föreningarna att läggas fram till beslut. Förslagen sänds ut till samtliga medlemmar i separat mail i god tid före mötena.