Dryga 20-talet medlemmar samlades till Vårmötet den 23 april där de bl.a. fick en presentation av USS:s nya hemsida samt information om de diskussioner som pågår om målsättningen för det framtida samarbetet mellan USS och USS Hamnförening.

/Svante Lampa