Hyr segelbåt eller jolle

PAY & SAIL

Klubben har fyra Fore-båtar, en mindre kölbåt för uthyrning. Kravet att få hyra är erforderlig seglingskunskap. Klicka på orange knapp här på sidan, då kommer du direkt till bokningen! På Bokningssidan kan du läsa mer om hur det går till när du vill hyra.

Varje Fore-båt har en egen färg/namn. 2 faddrar per båt, varav en på varje båt är huvudansvarig. De tar hand om löpande underhåll och skötsel.

Pay and sail

Faddrar

BÅT Jonas/gul
Jonas Osterman 076-131 41 53
Ida Osterman 070-9810134
BÅT Thomas/röd
Thomas Karlsson 070-636 76 71
Charlotta Otterstedt 070-659 84 17
BÅT Malin/blå
My Osterman 070-355 67 57
Mikael Parkman 070-302 08 09
BÅT Jan/grön
Jan Johansson 070-385 53 64

Klubben har även Optimist- och Laserjollar för uthyrning.

Juniorsektionens ambition är att i mesta möjliga mån kunna erbjuda nybörjare (unga och äldre) som deltar i vår verksamhet möjlighet att hyra båt. Vi har i dagsläget därför endast möjlighet att erbjuda uthyrning till seglare som medverkar i seglarskola eller veckoträningarna.

Kontakta Juniorsektionen för mer info (Sammankallande Olof Lindgren, 076 – 805 02 87).