Marinan

Klubbhamnens koordinater  63 41 07 N, 20 18 17 O

Telefon 090-280 11

Umeå Segelsällskaps Hamnförening (USSH) är till för att tillvarata båtägarnas intressen i vår hamn.

Föreningen äger hamnen genom medlemmarna i Umeå Segelsällskap (USS). Medlemmarnas årsavgifter och arbetsinsatser är den ekonomiska grunden för att underhålla och förvalta hamnen. Du kan hyra eller köpa en båtplats. Du måste vara medlem i Umeå Segelsällskap för att hyra eller köpa en båtplats. Det kontrakt du har för båtplatsen tecknas genom Hamnföreningen och du betalar en årsavgift.

 

Vill du ha en bryggplats?

Du måste vara medlem i Umeå Segelsällskap för att få bryggplats. Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen. Klicka på länken nedan och fyll i ansökningsformuläret.

Observera att alla som har båtplats är skyldiga att svara för värdhållning i hamnen, se vidare nedan under Hamnvärd. Du som har fast båtplats är också skyldig delta i arbetsträffar (se vidare nedan om dessa).

Stuga & öppning av vägbom

För att få tillgång till att öppna vägbommen, klubbstugan och bastu behöver du en nyckeltagg. Den kan köpas av medlemmar. Kontakta någon av följande: Daniel Johansson 070 – 242 02 89, Per-Erik Eriksson 070 – 650 63 99, Kjell Johansson (070 – 576 25 72), så kan de lämna ut en tagg till en kostnad av 200 kr per tagg.

Man kan även hyra klubbstugan för privata tillställningar/fester. Vi har haft både bröllop- och dopsfester i stugan. Ansvarig för uthyrning är: Tommy Lindwall, Tel 070 – 650 63 99.

Båtunionen

Hamnföreningen är ansluten till Båtunionen. På www.batunionen.com kan du kan logga in och sköta dina kontaktuppgifter, se din placering i båthamnen, anmäla dig till t ex hamnvärd och arbetsdagar.

Har du ingen en användarlogin? Kontakta Daniel Johansson 070-242 02 89 så hjälper han dig eller skicka mail till brev@umss.se.

Arbetsträffar

Allt i hamnen bygger på att vi hjälps åt! Allt arbete i hamnen är ideellt. Vi har tre arbetsträffar per år för att underhålla hamnens byggnader och bryggor. Du som har köpt båtplats ska delta i minst en arbetsträff. Kallelse till arbetsträffar framgår när nu loggar in på www.batunionen.se. Fördelningen av medlemmar på de olika arbetspassen görs under våren i god tid innan första arbetsträffen. Du kan byta med någon annan medlem eller själv det göra detta på båtunionens sida. Utebliven arbetsträff debiteras enligt av årsmötet fastställd avgift.

Hamnvärdar & Gästplatser

Mellan kl. 9-18 får våra båtgäster hjälp av Nouri i hamncafet. Efter klockan 18 arbetar en hamnvärd i hamnen. Hamnvärdarna hjälper våra båtgäster och medlemmar vid behov och gör olika planerade sysslor som skrivs upp på listan i kontoret. Hamnvärdarna har en stor del i vårt värdsskap.
Telefon 090 – 280 11.

Det finns ca 5 gästplatser längst ut på brygga 1. Under semestertid upplåter medlemmar lediga platser till gästande båtar, dessa båtplatser ska vara utmärkta med grön skylt. Bryggplatserna är också anslutna till Mooringo där gäster kan boka hamnplats i förväg. Meddela om du upplåter din båtplats till hamnvärden som skriver upp det på en lista i klubbstugan.

Gästhamnavgiften är 200 kr dygn. Betalning sker hos hamnvärd eller i lådan som sitter på klubbstugan. Gästerna kan även betala med Swish på telefonnr: 123 594 59 77. Gästen ska märka betalningen med båtnamn, namn, bryggplats och datum. Det finns information om detta uppsatt i klubbstugan och på anslagstavlan i hamnen.

 • Brygga 1 har 8-10 meters bommar och en bredd på 4-5 m
 • Brygga 2 har 6-8 meters bommar och en bredd på ca 3-4 m.
 • Brygga 3 har 8 meters bommar och en bredd på 3,5 – 4 m

El & vatten

Det finns uttag på varje brygga. Hamnvärden kan hjälpa till med anslutning. Kablar som används måste vara av godkänd utomhusklassning. De som vill ha el kontinuerligt erlägger en extra el-avgift.

Färskvatten finns vid mastkranen och på varje brygga. Ledningarna töms och blåses på hösten. Medverka till att hålla vatten- och eluttag hela.

Bryggbasar

Varje brygga har en bryggbas. Tillsammans med hamnfogden tar dessa extra ansvar för sin brygga. Kontakta bryggbasen om du ser något galet. Små fel kan då snabbt åtgärdas.

Vilka som är bryggbasar hittar du i hamnföreningens styrelse

Mastuppläggning

Montera loss och bind upp spridare innan masten läggs på konsolen. Små master och bommar läggs i mitten. För transport mellan kaj och mastställ finns en mastvagn. Master och bockar får inte lämnas framför klubbstugan.

  Att vara Hamnvärd

  ATT VARA HAMNVÄRD

  Hamnvärd är ett förtroendeuppdrag från alla övriga medlemmar i hamnföreningen, att vaka över förtöjningar och att inget händer med våra båtar, att ta emot gästande båtar och få dem känna sig välkomna, helt enkelt vara värd för hamnen.

  Hamnvärd är den person som sköter löpande underhåll och städar i klubbstugan med omgivning. Du som har båtplats ska svara för värdhållning i hamnen en till två gånger per säsong (maj -sept.). (Gäller även dig som säsongshyr båtplats). Hamnvärd bokas av dig själv via din inloggning på www.batunionen.se

  Utebliven bemanning av värdtjänsten medför en bot till USSH. Det får inte uppfattas så att man genom att betala sin bot kan strunta i värdtjänsten. En missuppfattning som om den sprider sig underminerar förutsättningarna för en ideellt arbetande förening.

  OM JAG INTE KAN VARA HAMNVÄRD?

  Givetvis kan det inträffa saker – sjukdom och annat – som gör det omöjligt att sköta sitt värduppdrag. Det måste då vara en självklarhet att man gör sitt yttersta att hitta någon annan som kan hoppa in. För att underlätta detta finns en lista med namn på medlemmar som kan tänka sig ta en värdtjänst med kort varsel om inte annat är i vägen. Det är då rimligt med en ekonomisk uppgörelse med den som tar värdtjänsten, och som riktvärde kan 500 kr kanske användas.

  regler för hamnvärd

  · Det skall finnas 1 värd per natt.
  · Hamnvärden städar stugan, klipper gräs, hjälper båtgäster osv.
  · För mer info, se hamnpärm i stugan.
  · Om Du inte kan fullgöra din värdnatt. Ordna ersättare i god tid.
  · För loggbok under passet, det är ditt kvitto på din närvaro.
  · Ringa nästa värd och påminn.
  · Närvaro 18:00 – 06:00.

  Att synas är ett sätt att vakta! Om man pysslar med något, syns man! Under värdnatten finns alltid mindre arbeten att utföra. Förslag finns ibland på expedition. Om inte, kan städjobb utföras på hamnplan eller där det behövs.

  JAG VILL KUNNA VARA HAMNVÄRD VID BEHOV

  Kan du tänka dig att hoppa in med kort varsel för att hjälpa en annan medlem? Meddela det till e-post  brev@umss.se

  p

  Latrintömning

  Latrinpump vid kaj. Tömning av latrinkärl sker i brunnen framför klubbstugan (blått fyrkantigt lock).

  Källsortering

  Skräp /sopor läggs i soptunnor vid klubbstugan. Se utmärkta kärl för källsortering.

  Returåtervinning pant

  Kärl för returåtervinning av aluminium burkar och petflaskor. Sköts av SSRS.