Arbeten i hamnen

Renovering 2017

Klicka länken nedan för att se vad som ska göras eller behöver köpas in. Maila till brev@umss.se när ni har slutfört en uppgift eller antagit en uppgift.

Att göra eller köpa in